Tê Thái TKTX 2016

Mã số sản phẩm :
300.000₫
Tê Thái TKTX phiên bản 2016 cho bạn độ tê mạnh hơn lên tới 38% và thời gian ủ tê ngắn hơn chỉ còn từ 20-25p thay vì 30-40p như các loại tê thông thường khác ! An toàn và thân thiện với da !  <img src="http://i.imgur.com/c6I321h.jpg" /> <img src="http://i.imgur.com/PsIS5MC.jpg" /> <img src="http://i.imgur.com/1EwNhQt.jpg" />

Tê Thái TKTX phiên bản 2016 cho bạn độ tê mạnh hơn lên tới 38% và thời gian ủ tê ngắn hơn chỉ còn từ 20-25p thay vì 30-40p như các loại tê thông thường khác ! An toàn và thân thiện với da ! 

<img src="http://i.imgur.com/c6I321h.jpg" />
<img src="http://i.imgur.com/PsIS5MC.jpg" />
<img src="http://i.imgur.com/1EwNhQt.jpg" />

Sản phẩm mới