Máy xông nóng lạnh F 831

Mã số sản phẩm :
2.100.000₫
Máy xông nóng lạnh   F-831 : Máy xông nóng lạnh tăng giảm nhiệt độ và độ ẩm Đặt thời gian Chế độ nóng và lạnh Xông thảo dược Xông tiệt trùng Điều chỉnh góc độ xông  

Sản phẩm mới