Máy xăm phun DX-04

Mã số sản phẩm : DX-04
1.500.000₫
Máy xăm phun cao cấp DX-04   Máy xăm phun DX-04 MÁY XĂM HÌNH ĐA NĂNG DỄ SỬ DỤNG THAO TÁC NHANH NGỌN

Máy xăm phun cao cấp DX-04

 

Máy xăm phun DX-04

MÁY XĂM HÌNH ĐA NĂNG DỄ SỬ DỤNG THAO TÁC NHANH NGỌN

Sản phẩm mới