Máy uốn setting 40 dây 2 ngăn kéo TM15

Mã số sản phẩm :
3.500.000₫
Máy uốn setting 40 dây 2 ngăn kéo TM15 sẽ là giải pháp hợp lý dành cho bạn, giúp bạn tự sáng tạo những kiểu tóc xoăn, bồng bềnh, tuyệt đẹp mang một phong cách mới  nhanh chóng và tiết kiệm. Với thời trang máy uốn tóc có thể trở thành người bạn, luôn có mặt  để cùng bạn làm mới mình..

Máy uốn setting 40 dây 2 ngăn kéo TM15

sẽ là giải pháp hợp lý dành cho bạn, giúp bạn tự sáng tạo những kiểu tóc xoăn, bồng bềnh, tuyệt đẹp mang một phong cách mới  nhanh chóng và tiết kiệm. Với thời trang máy uốn tóc có thể trở thành người bạn, luôn có mặt  để cùng bạn làm mới mình..

Sản phẩm mới