Máy trị liệu điện kiểm soát cơ thể ZI-1180

Mã số sản phẩm : ZI-1180
1.100.000₫
Hãng sản xuất :RADIUM Loại :Máy cân bằng dòng điện trong cơ thể Tính năng :kiểm soát nhiệt đọ trong cỏ thể điều chỉnh cân bằng nhiệt Đặc điểm :dễ sử dụng mang lại nhiều hiệu quả thích thực

Hãng sản xuất :RADIUM

Loại :Máy cân bằng dòng điện trong cơ thể

Tính năng :kiểm soát nhiệt đọ trong cỏ thể điều chỉnh cân bằng nhiệt

Đặc điểm :dễ sử dụng mang lại nhiều hiệu quả thích thực

Sản phẩm mới