Máy soi ngực Radium BD-508

Mã số sản phẩm : BD-508
19.500.000₫
Máy soi ngực Radium BD-508  -         Kiểm tra, phân tích các nguyên tố hình thành tuyến vú -         Đánh giá tình trạng tuyến vú -         Chỉ số phân tích thành phần tuyến vú  Đánh giá tình trạng sức khỏe của tuyến vú

Máy soi ngực Radium BD-508 

-         Kiểm tra, phân tích các nguyên tố hình thành tuyến vú

-         Đánh giá tình trạng tuyến vú

-         Chỉ số phân tích thành phần tuyến vú

 Đánh giá tình trạng sức khỏe của tuyến vú

Sản phẩm mới