Máy soi ngực cao cấp Radium S-0915

Mã số sản phẩm : S-0915
25.650.000₫
S-0915 : Máy soi ngực cao cấp -         Kiểm tra, phân tích các nguyên tố hình thành tuyến vú -         Đánh giá tình trạng tuyến vú -         Chỉ số phân tích thành phần tuyến vú Đánh giá tình trạng sức khỏe của tuyến vú

S-0915 : Máy soi ngực cao cấp
-         Kiểm tra, phân tích các nguyên tố hình thành tuyến vú
-         Đánh giá tình trạng tuyến vú
-         Chỉ số phân tích thành phần tuyến vú
Đánh giá tình trạng sức khỏe của tuyến vú

Sản phẩm mới