Máy phân tích cơ thể Radium BD-31 ( tế bào )

Mã số sản phẩm : BD-31
54.200.000₫
Máy phân tích cơ thể  BD-31 ( TẾ BÀO )   Màn hình cảm ứng  Kiểm tra, phân tích các nguyên tố hình thành cơ thể-      Đánh giá tình trạng cơ thể-      Chỉ số lượng mỡ trong cơ thể-       Chỉ số phân tích thành phần cơ thể Đánh giá tình trạng sức khỏe của cơ thể

Máy phân tích cơ thể  BD-31 ( TẾ BÀO )

  Màn hình cảm ứng

 Kiểm tra, phân tích các nguyên tố hình thành cơ thể-    

 Đánh giá tình trạng cơ thể-     

Chỉ số lượng mỡ trong cơ thể-     

 Chỉ số phân tích thành phần cơ thể

Đánh giá tình trạng sức khỏe của cơ thể

Sản phẩm mới