Kem thay da làm trắng D-1 Thái Lan

Mã số sản phẩm :
170.000₫
Kem thay da làm trắng D-1 Thái Lan CÁCH SỬ DỤNG Ủ TRONG 3 GIỜ SẼ ĐƯỢC KẾT QUẢ NHƯ Ý . SẼ BONG DA SẤU TRONG 72 GIỜ SAU . SAU CHỈ BÔI DƯỠNG CHO ĐƯỢC DA ĐẸP

Kem thay da làm trắng D-1 Thái Lan

CÁCH SỬ DỤNG Ủ TRONG 3 GIỜ SẼ ĐƯỢC KẾT QUẢ NHƯ Ý . SẼ BONG DA SẤU TRONG 72 GIỜ SAU . SAU CHỈ BÔI DƯỠNG CHO ĐƯỢC DA ĐẸP

Sản phẩm mới