Đèn Wood D-208

Mã số sản phẩm :
1.500.000₫
Đèn Wood được sử dụng để kiểm tra tình trạng da của bệnh nhân bằng cách sử dụng tia sáng màu tím chiếu qua bề mặt da và xuyên sâu vào các lớp da bên trong để xác định chính xác tình trạng của từng loại da khác nhau.

Đèn Wood được sử dụng để kiểm tra tình trạng da của bệnh nhân bằng cách sử dụng tia sáng màu tím chiếu qua bề mặt da và xuyên sâu vào các lớp da bên trong để xác định chính xác tình trạng của từng loại da khác nhau.

Sản phẩm mới