Đèn đốt tia hồng ngoại D-665A

Mã số sản phẩm : D-665A
1.150.000₫
D-665A : Đèn đốt tia hồng ngoại Tăng nhiệt, tăng tốc độ hấp thu dinh dưỡng D-665A : Đèn đốt tia hồng ngoại Tăng nhiệt, tăng tốc độ hấp thu dinh dưỡng Thúc đẩy tuần hoàn máu Đốt mỡ dưỡng da Thúc đẩy tuần hoàn máu Đốt mỡ dưỡng da  

D-665A : Đèn đốt tia hồng ngoại
Tăng nhiệt, tăng tốc độ hấp thu dinh dưỡng
D-665A : Đèn đốt tia hồng ngoại

Tăng nhiệt, tăng tốc độ hấp thu dinh dưỡng

Thúc đẩy tuần hoàn máu

Đốt mỡ dưỡng da

Thúc đẩy tuần hoàn máu

Đốt mỡ dưỡng da

 

Sản phẩm mới