chậu ngâm chân gỗ Pơmu cao cấp

Mã số sản phẩm :
650.000₫
Kích thước (mm) :(360/380) - (20/24) Bồn ngâm chân gỗ Pơmu

Kích thước (mm) :(360/380) - (20/24) Bồn ngâm chân gỗ Pơmu

Sản phẩm mới